Dydaktyka‎ > ‎

Studia podyplomowe

Plan zjazdu    

25 -27.11.2011

 

Piątek

Sobota

Niedziela

17.00-18.30

Retoryka dawniej i dziś-konw.

Mgr Karolina Kulpa

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-wyk.

Prof.Eliza Grzelak

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-konw.

Prof.Eliza Grzelak

18.45-20.15

Retoryka dawniej i dziś-konw.

Mgr Karolina Kulpa

9.45-11.15

Problemy komunikacji werbalnej-wyk.

Prof.Eliza Grzelak

9.45-11.15

Problemy komunikacji werbalnej-konw.

Prof.Eliza Grzelak

 

11.30-13.00

Wstęp do teorii komunikacji-wykład

Prof.Eliza Grzelak

11.30-13.00

Retoryka dawniej i dziś-konw.

Mgr Karolina Kulpa

 

13.15-14.45

Wstęp do teorii komunikacji-wykład

Prof.Eliza Grzelak

13.15-14.45

Retoryka dawniej i dziś-konw.

Mgr Karolina Kulpa

 

 

 

 

16-18.12.2011

 

 

Piątek

Sobota

Niedziela

17.00-18.30

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Dr Katarzyna Mirgos

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-wykład

Prof.Eliza Grzelak

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-wykład

Prof.Eliza Grzelak

18.45-20.15

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Dr Katarzyna Mirgos

9.45-11.15

Problemy komunikacji niewerbalnej

Dr Katarzyna Jędraszczyk

9.45-11.15

Wstęp do teorii komunikacji

Prof.Eliza Grzelak

 

 

11.30-13.00

Problemy komunikacji niewerbalnej

Dr Katarzyna Jędraszczyk

11.30-13.00

Problemy komunikacji niewerbalnej

Dr Katarzyna Jędraszczyk

 

13.15-14.45

Problemy komunikacji niewerbalnej

Dr Katarzyna Jędraszczyk

13.15-14.45

Problemy komunikacji niewerbalnej

Dr Katarzyna Jędraszczyk

27-29.01.2012

 

Piątek

Sobota

Niedziela

17.00-18.30

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Dr Katarzyna Mirgos

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-wykład

Prof.Eliza Grzelak

8.00-9.30

Wstęp do teorii komunikacji

Prof.Eliza Grzelak

 

18.45-20.15

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Dr Katarzyna Mirgos

9.45-11.15

Problemy komunikacji werbalnej-wykład

Prof.Eliza Grzelak

9.45-11.15

Wstęp do teorii komunikacji

Prof.Eliza Grzelak

 

 

11.30-13.00

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Dr Katarzyna Mirgos

11.30-13.00

Filozofia komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

 

13.15-14.45

Retoryka dawniej i dziś

Mgr Karolina Kulpa

13.15-14.45

Filozofia komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

 

24-26.02.2012

 

Piątek

Sobota

Niedziela

17.00-18.30

Etyka komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-wykład

Prof.Eliza Grzelak

8.00-9.30

Etyka komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

18.45-20.15

Etyka komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

9.45-11.15

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

9.45-11.15

Etyka komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

 

 

11.30-13.00

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

11.30-13.00

Filozofia komunikacji

Dr Mieszko Ciesielski

 

13.15-14.45

Retoryka dawniej i dziś

Mgr Karolina Kulpa

13.15-14.45

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

 

15.00-16.30

Retoryka dawniej i dziś

Mgr Karolina Kulpa

15.00-16.30

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

 

 

23-25.03.2012

Piątek

Sobota

Niedziela

17.00-18.30

Funkcjonalność komunikacji

8.00-9.30

Problemy komunikacji werbalnej-konw.

Prof.Eliza Grzelak

 

8.00-9.30

Podstawy semiotyki

Dr Artur Kamczycki

18.45-20.15

Funkcjonalność komunikacji

9.45-11.15

Problemy komunikacji werbalnej-konw.

Prof.Eliza Grzelak

 

9.45-11.15

Podstawy semiotyki

Dr Artur Kamczycki

 

11.30-13.00

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

11.30-13.00

Podstawy semiotyki

Dr Artur Kamczycki

 

13.15-14.45

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

13.15-14.45

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

 

 

15.00-16.30

Prawne aspekty komunikowania

Dr Witold Sobczak

 

Praca samodzielna

1h konsultacji - Retoryka dawniej i dziś

1h konsultacji - Wstęp do teorii komunikacji

4h-samodzielna praca - Prawne aspektów komunikowania

4h-samodzielna praca - Problemy  komunikacji werbalnej

 

Prowadzący-I semestr

 

Wstęp do teorii komunikacji-15h, prof. Eliza Grzelak

Podstawy semiotyki-  10h, dr Artur Kamczacki

Retoryka dawniej i dziś- 15h, mgr Karolina Kulpa

Etyka komunikacji- 10h, dr Mieszko Ciesielski

Filozofia komunikacji-15h, dr Mieszko Ciesielski

Problemy komunikacji werbalnej-30 h, prof.  Eliza Grzelak

Problemy komunikacji niewerbalnej-10h, dr Katarzyna Jędraszczyk

Komunikacja w środowisku zróżnicowanym kulturowo-10h, dr Katarzyna Mirgos

Prawne aspekty komunikowania- 20 h, dr Witold Sobczak

Semiotyka komunikacji- dr Artur Kamczycki

 

 

 

Wykaz problemów do prowadzonych przeze mnie przedmiotów

 

Wstęp do teorii komunikacji

 

 

 1. Przedmiot i zakres badań komunikacji społecznej oraz komunikacji w organizacji
 2. Tradycje komunikacji
 3. Podział funkcjonalny komunikacji  (determinizm technologiczny)
 4. Cztery zasady rządzące komunikacją-nieprzewidywalność, zaufanie, rozumna interakcja, wzajemność
 5. Podstawowe zdarzenia komunikacyjne: autoprezentacja, dyskusja, negocjacje, spór
 6. Intencjonalność komunikacji-intencja, perswazja, manipulacja
 7. Relatywizm kulturowy komunikacji

 

Problemy komunikacji werbalnej- wykład

 

 1. Język - podstawowe narzędzie komunikacji
 2. Podział wewnętrzny języka-różnicowanie rejestrów
 3. Funkcjonalność języka
 4. Język jako narzędzie kreacji świata
 5. Etykieta językowa
 6. Język płci
 7. Komunikacja zawodowa-wewnętrzna
 8. Komunikacja zawodowa zewnętrzna

 

Problemy komunikacji-konwersatorium

 

 1. Ćwiczenie autoprezentacji
 2. Ćwiczenie dyskusji- Tolerancja i akceptacja fundament komunikacji w organizacji

3,4. Relatywizm kulturowy- filmowa ilustracja problemu

5.   Asertywność i kreatywność narzędzia komunikacji zawodowej


Studia Podyplomowe Komunikacja w organizacji

Plan zjazdów

II semestr


20-22 IV. 2012


Piątek

Sobota

Niedziela


8.00-9.30 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

8.00-9.30 Psychologia relacji mgr E. Zarzycka


9.45-11.15 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

9.45-11.15 Psychologia relacji mgr E. Zarzycka


11.30-13.00 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

11.30-13.00 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

17.00-18.30 Funkcjonalność komunikacji

13.15-14.45 Psychologia relacji mgr E. Zarzycka

13.15-14.45 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

18.45-20.15 Funkcjonalność komunikacji

15.00-16.30 Psychologia relacji mgr E. Zarzycka

15.00-16.30 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa25-27. V. 2012


Piątek

Sobota

Niedziela


8.00-9.30 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

8.00-9.30 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak


9.45-11.15 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

9.45-11.15 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak


11.30-13.00 Zarządzanie zasobami ludzkimi W- prof. E. Grzelak

11.30-13.00 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- mgr E. Zarzycka

17.00-18.30 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

13.15-14.45 Zarządzanie zasobami ludzkimi W- prof. E. Grzelak

13.15-14.45 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- mgr E. Zarzycka

18.45-20.15 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

15.00-16.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi W- prof. E. Grzelak

15.00-16.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- mgr E. Zarzycka


16.45-18.15 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- prof. E. Grzelak

16.45-18.15 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- mgr E. Zarzycka
8-10.VI. 2012


Piątek

Sobota

Niedziela


8.00-9.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- prof. E. Grzelak

8.00-9.30 Wybrane strategie komunikacyjne - dr Gerard Kucharski


9.45-11.15 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- prof. E. Grzelak

9.45-11.15 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak


11.30-13.00 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

11.30-13.00 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

17.00-18.30 Funkcjonalność komunikacji

13.15-14.45 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

13.15-14.45 Zarządzanie zasobami ludzkimi K- prof. E. Grzelak

18.45-20.15 Funkcjonalność komunikacji

15.00-16.30 Sztuka negocjacji dr P. Pawlak

15.00-16.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi W- prof. E. Grzelak


22-24. VI. 2012


Piątek

Sobota

Niedziela


8.00-9.30 Sztuka negocjacji

dr P. Pawlak

8.00-9.30 Zarządzanie konfliktem Wr- mgr K. Kulpa


9.45-11.15 Sztuka negocjacji

dr P. Pawlak

9.45-11.15 Zarządzanie konfliktem Wr- mgr K. Kulpa


11.30-13.00 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

11.30-13.00 Wybrane strategie komunikacyjne -dr Gerard Kucharski

17.00-18.30 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

13.15-14.45 Zarządzanie konfliktem Wr- mgr K. Kulpa

13.15-14.45 Wybrane strategie komunikacyjne-dr Gerard Kucharski

18.45-20.15 Zarządzanie konfliktem K- mgr K. Kulpa

15.00-16.30 Zarządzanie konfliktem Wr- mgr K. Kulpa

15.00-16.30 Wybrane strategie komunikacyjne-dr Gerard Kucharski


Praca samodzielna studenta


2h-funkcjonalność komunikacji

2h-psychologia relacji

2h- zarządzanie konfliktem (warsztat )

2h- zarządzanie konfliktem (konwersatorium)

2h-sztuka negocjacji (konwersatorium)

2h- sztuka negocjacji (warsztaty)

4h- zarządzanie zasobami ludzkimi (konwersatorium)

2h- zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)

2h wybrane strategie komunikacyjne (wykład)


Tematy prac zaliczeniowych


1.Komunikacja niewerbalna w szkole

2.Komunikacja niewerbalna w wybranym miejscu pracy

3.Etykieta zawodowa

4.Komunikacja zawodowa na granicy płci

6.Elektroniczna komunikacja z klientem

7.Dobra kłótnia

8.Kompromis jako forma zwycięstwa

9.Zawodowa funkcjonalność dyskusji

10.Autoprezentacja

11.Komunikacja pionowa w organizacji

12.Komunikacja pozioma w organizacji

13.Promocja firmy

14.Promocja produktu

15.PR wewnętrzny

16.PR zewnętrzny

17.Analiza wybranej strategii komunikacyjnej

18.Analiza wybranej formy zarządzania 

 

Comments