Szkolenia i doradztwo

Od kilku lat prowadzę warsztaty i kursy z zakresu komunikacji, szczególnie komunikacji w miejscu pracy. Na zamówienie firm, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych prowadzę zajęcia z zakresu etykiety językowej, zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania wizerunku firmy i PR.
Od niedawna prowadzę kursy dla nauczycieli. Obecnie nauczyciel został pozbawiony narzędzi pracy, bezstresowe wychowanie i kształcenie, wydzielenie gimnazjów oraz  obniżenie się rangi zawodu utrudniają nauczycielom pracę dydaktyczną. Opracowane przeze mnie warsztaty mają na celu: 
-dowiedzenie nauczycielom, jak ważna jest fortunna komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym;
-pokazanie, jak można ją wykorzystać w procesie dydaktycznym i wychowawczym w szkole;
-wskazanie nauczycielom kilku błędów, które popełniają w procesie komunikacji; 
-podniesienie rangi słuchania;
-zaproponowanie kilku warsztatów dla  rodziców oraz  uczniów, które pozwolą zneutralizować agresję społeczną i ułatwią porozumiewanie się.